Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der udlagt 60 overvågningsstationer for hængesæk (7140). Heraf var 10 intensive stationer, der blev overvåget årligt, og 50 ekstensive stationer, der blev overvåget én gang i perioden 2004-2010.

I anden programperiode er udlagt 45 nye overvågningsstationer for hængesæk, så det samlede stationsnet består af 105 hængesækstationer (Figur 7140.60). Alle 105 stationer er overvåget én gang, og de 60 stationer fra første programperiode er overvåget to gange i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget hængesæk på 56 overvågningsstationer, der primært er udlagt for rigkær (7230), aktiv højmose (7110), våd hede (4010) og tidvis våd eng (6410):

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret hængesæk på 161 overvågningsstationer (Figur 7140.61), heraf ligger 73 inden for - og 88 uden for habitatområderne (Figur 7140.62).

Tabel 7140.5a. Oversigt over overvågningsstationer for hængesæk i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som hængesæk, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.