Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tørt kalksandsoverdrev (6120)

6120

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

De danske beskrivelser af naturtypen 

6120

*Xeric sand calcareous grasslands

EU's beskrivelser af naturtypen

* Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om tørt kalksandsoverdrev

Overdrev knyttet til meget tør og varm kalkholdig sandjord, ofte på sydvendte skrænter. Græsning er ikke altid nødvendig for at opretholde naturtypen, fordi den lette og løse jord ved erosion kan holde vegetationen åben. Der er ofte synlig bar jord mellem planterne og stort indslag af enårige arter. Den naturlige tørhed og jordens urolighed har været nok til at holde vegetationen åben, hvilket med den øgede eutrofiering qua atmosfærisk tilførsel muligvis ikke længere vil være tilfældet uden græsning eller anden naturpleje.