Aarhus Universitets segl

Indlandsklippe (8220) og indlandsklippe med pionerplanter (8230)

Om indlandsklippe

Naturtyperne findes på tørre, blottede kalkfattige klipper, som ikke ligger ud til havet, og som er mere eller mindre bevoksede i sprækker og lignende. Kalkfattige bjergarter omfatter bl.a. granit, serpentinit og gnejs og skal ses som modsætning til kalkrige bjergarter, som f.eks. limsten og kridt. De to naturtyper forekommer i en tæt mosaik i Danmark og forvaltes og afrapporteres samlet. Kalkfattige indlandsklipper findes kun på Bornholm.