Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enårig strandengsvegetation (1310)

1310

Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

De danske beskrivelser af naturtypen 

1310

Salicornia and other annuals colonising mud and sand

EU's beskrivelser af naturtypen

Om enårig strandengsvegetation

Vegetationen præges af enårige strandplanter, der koloniserer mudder eller sandflader ved kysten. En vigtig del af denne naturtype udgøres af kvellervade, men også saltpander, myretuer og andre arealer med pionervegetation af enårige planter, som strandgåsefod eller strandfirling, indgår.