Aarhus Universitets segl

Strandvold med flerårige planter (1220)

Om flerårig strandvold

Stenede eller grusede strande eller strandvolde med flerårig vegetation inklusive de indre/øvre dele, som i visse tilfælde kan udgøre ret store komplekser med flere generationer af gamle strandvolde. Dele af naturtypen kan være vegetationsløs eller blot med laver og mosser.