Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlandssalteng (1340)

1340

*Indlands-saltenge

De danske beskrivelser af naturtypen 

1340

*Inland salt meadows

EU's beskrivelser af naturtypen

 * Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om indlandssalteng

Indlandssaltenge omfatter naturlige saltafhængige plantesamfund svarende til strandenge i bred forstand, men hvor saltpåvirkningen ikke skyldes havet, men derimod salt grundvand. De har en vegetation af salttålende græsser og urter, der også findes på strandenge. Naturtypen omfatter flere undertyper, f.eks. salte kildevæld, brakvands-rørsump og engagtige samfund. Naturtypen findes på steder, hvor saltholdigt grundvand træder frem, f.eks. grundet en underliggende salthorst.