Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode blev der ikke udlagt overvågningsstationer for havtornklit (2160).

I anden programperiode er der udlagt 39 nye overvågningsstationer, der dækker naturtyperne havtornklit (2160) og grårisklit (2170). Heraf er der overvåget havtornklit på 25 overvågningsstationer (Figur 2160.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015.  

Siden 2004 er der overvåget vegetation af havtornklit 19 overvågningsstationer, der primært er udlagt for grå/grøn klit (2130), klithede (2140) og klitlavning (2190).

Sammenlagt er der i perioden 2004-2015 registreret havtornklit på 44 overvågningsstationer (Figur 2160.61), heraf ligger 32 inden for - og 12 uden for habitatområderne (Figur 2160.62).

Tabel 2160.5a. Oversigt over overvågningsstationer for havtornklit i hhv. første og anden programperiode og i hele perioden 2004-2015. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som havtornklit, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre naturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.