Aarhus Universitets segl

Prøvefelter

Der er sammenlagt overvåget 277 prøvefelter med havtornklit i perioden 2004-2015, med en registrering af vegetationens struktur og sammensætning af plantearter (Tabel 2160.5b). I jordprøverne er foretaget 53 målinger af pH.

Tabel 2160.5b. Oversigt over antal registreringer af vegetation og jordbund i prøvefelter på/i havtornklit i perioden 2004-2015.

Der er sammenlagt foretaget registreringer af vegetationens artssammensætning og struktur i 272 prøvefelter med havtornklit, heraf er 4 registreret mindst to gange i perioden 2004-2015 (Tabel 2160.5c). Der er målt pH i jorden i 53 prøvefelter, heraf 1 gentagen måling i det samme prøvefelt.

Tabel 2160.5c. Oversigt over gentagne registreringer af det samme prøvefelt i perioden 2004-2015. I de prøvefelter, der en eller flere gange er registreret som naturtypen havtornklit, er vegetation samt pH registreret mellem en og tre gange.