Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nedbrudt højmose (7120)

 

7120

Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse

De danske beskrivelser af naturtypen 

7120

Degraded raised bogs still capable of natural regeneration

EU's beskrivelser af naturtypen

Om nedbrudt højmose

Højmosepartier, som væsentligt har fået forstyrret deres naturlige vandbalance, men hvor der fortsat er lysåben højmosevegetation. Højmoseplanterne har dog ændret hyppighed og fordeling, bl.a. med tilbagegang eller forsvinden af tørvemos og i stedet ses invasion af blåtop og træer på højmosefladen. Hovedparten af arterne vil ofte være de samme som i den aktive højmose.