Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlandsklippe (8220) og indlandsklippe med pionerplanter (8230)

 

8220/8230

Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter

De danske beskrivelser af naturtypen 

8220/8230

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation/Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii

EU's beskrivelser af naturtypen

Om indlandsklippe

Naturtyperne findes på tørre, blottede kalkfattige klipper, som ikke ligger ud til havet, og som er mere eller mindre bevoksede i sprækker og lignende. Kalkfattige bjergarter omfatter bl.a. granit, serpentinit og gnejs og skal ses som modsætning til kalkrige bjergarter, som f.eks. limsten og kridt. De to naturtyper forekommer i en tæt mosaik i Danmark og forvaltes samlet. Kalkfattige indlandsklipper findes kun på Bornholm.