Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bøg på mor (9110)

 

9110

Bøgeskov på morbund uden kristtorn

De danske beskrivelser af naturtypen 

9110

Luzulo-Fagetum beech forests

EU's beskrivelser af naturtypen

Om bøg på mor

Bøg på mor er bøgeskove på relativt sur morbund, hvor der ikke er selvsået kristtorn eller taks. Det er en relativt vidt udbredt bøgeskovtype, kun overgået af bøg på muld. Typen spænder over en stor variation i surhed, idet morbund både kan dannes på sandjord og mere lerede jorde. Naturtypen findes dog fortrinsvis på de sure og tørre jorder. Bundfloraen kan være mere eller mindre sparsom og er præget af surbundsarter.