Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ege-blandskov (9160)

 

9160

Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund

De danske beskrivelser af naturtypen 

9160

Sub-Atlantic and medio-European oak or oakhornbeam forests of the Carpinion betuli

EU's beskrivelser af naturtypen

Om ege-blandskov

Ege-blandskov er ege- og ege-avnbøgskov med en relativ kalkholdig, og ofte lidt vandlidende bund, der hindrer bøgen i at trives og ask i at dominere. Definitionerne af typen er forholdsvis brede, så naturlige egeskove, der ikke indplaceres i andre habitattyper, henføres til denne type.