Aarhus Universitets segl

Datagrundlag i overvågningen

I første programperiode (2007-2010) blev der udlagt 15 overvågningsstationer for ege-blandskov (9160), der blev overvåget årligt i perioden. I anden programperiode er udlagt 25 nye overvågningsstationer for ege-blandskov, så det samlede stationsnet består af 40 stationer (Figur 9160.60), der alle er overvåget én gang i perioden 2011-2015. Siden 2007 er der overvåget ege-blandskov på yderligere 5 skovovervågningsstationer, der er udlagt for vinteregeskov (9170), stilkegekrat (9190) og elle- og askeskov (91E0). Sammenlagt er der i perioden 2007-2016 registreret ege-blandskov på 45 overvågningsstationer (Figur 9160.61), heraf ligger 25 inden for - og 20 uden for habitatområderne (Figur 9160.62).

I perioden 2004-2010 er endvidere overvåget ege-blandskov på to lysåbne stationer efter metoderne til overvågning af lysåbne naturtyper, dvs. uden dokumentation af skovstruktur.

Tabel 9160.5a. Oversigt over overvågningsstationer for ege-blandskov i hhv. første - og anden programperiode og i hele perioden 2007-2016. Antal stationer er vist ved det antal, der er udlagt som ege-blandskov, hvor prøvetagningen følger denne naturtype, ved det antal, der er udlagt for andre skovnaturtyper, ved overvågningsfrekvensen og placeringen hhv. inden for - og uden for habitatområderne.

Tabel 9160.5a

Tabel 9160.5a