Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skovklit (2180)

 

2180

Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter

De danske beskrivelser af naturtypen 

2180

Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region

EU's beskrivelser af naturtypen

Om skovklit

Skovklit er kystklitter med skovtræer, som ikke er plantede. Habitatnaturtypen findes naturligt i klitter, klitlavninger eller anden bund overlejret af klitsand. Både regulær skov og mere kratagtig skov hører til typen.