Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kystklint eller -klippe (1230)

1230

Klinter eller klipper ved kysten

De danske beskrivelser af naturtypen 

1230

Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic coasts

EU's beskrivelser af naturtypen

Om kystklint eller -klippe

Denne naturtype omfatter klinter og klipper ved havet eller ganske tæt på dette. Vegetationen er typisk påvirket af beliggenheden ved kysten ved forekomst af salttålende eller forstyrrelsestolerante arter. Plantesamfundene er meget forskellige fra sted til sted. Forskellene skyldes graden af eksponering mod havet, geologien, morfologien, og om arealerne har været udnyttet af mennesker. Typisk er der en zonering af plantesamfund fra de stejleste skråninger nærmest havet uden vegetation, kun med laver, eller med pionérvegetation af følfod m.fl., til partier med græs og urter på toppen og på mere beskyttede dele af skråningerne.