Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vadegræssamfund (1320)

1320

Vadegræssamfund

De danske beskrivelser af naturtypen 

1320

Spartina swards (Spartinion maritimae)

EU's beskrivelser af naturtypen

Om vadegræssamfund

Flerårig græsvegetation bestående af pionergræsset vadegræs, som kan kolonisere mudderflader ved kyster med høj saltholdighed. Den er en af de mest effektive planter til at danne vade og dermed ny strandeng.

Vadegræssamfund findes i Vadehavet og en række steder langs kysten af Kattegat, herunder i Mariager Fjord i Østjylland. Naturtypen spreder sig langs de beskyttede kyster, ofte på bekostning af arealer med enårig strandengsvegetation (1310). Vadegræssamfund er, med et samlet areal på 250 ha, én af de mindst udbredte lysåbne naturtyper i Danmark, og foreløbige skøn viser, at 82 % af arealet findes inden for habitatområderne. Sammenlagt er der registreret vadegræssamfund på 9 overvågningsstationer i perioden 2004-2014, der alle ligger inden for habitatområderne.