Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bøg på mor med krisstorn (9120)

 

9120

Bøgeskov på morbund med kristtorn

De danske beskrivelser af naturtypen 

9120

Atlantic acidophilous beech forests with Ilexand sometimes also Taxusin the shrublayer (Quercinion robori-petraeae or Ilici-Fagenion)

EU's beskrivelser af naturtypen

Om bøg på mor med kristtorn

Bøg på mor med kristtorn er bøgeskov på udpræget sur, morbundsdannende bund, hvor der forekommer selvsået kristtorn eller taks. Naturtypen er udpræget atlantisk med hovedudbredelse i Øst- og Midtjylland, og den findes fortrinsvist på de sure og tørre jorder. Bundfloraen er præget af surbundsarter.