Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skovbevokset tørvemose (91D0)

 

91D0

*Skovbevoksede tørvemoser

De danske beskrivelser af naturtypen 

91D0

*Bog woodland

EU's beskrivelser af naturtypen

*Prioriteret naturtype, der er særligt truet på europæisk plan.

Om skovbevokset tørvemose

Skovbevokset tørvemose er domineret af birk, skovfyr eller rødgran og forekommer på relativ næringsfattig, sur bund med højt grundvandsspejl. Ofte er birk første art i successionen, fx ved tilgroning af hængesæk, hedemoser eller fattigkær.