Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vinteregeskov (9170)

 

9170

Vinteregeskov i østlige (subkontinentale) egne

De danske beskrivelser af naturtypen 

9170

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

EU's beskrivelser af naturtypen

Om vinteregeskov

Vinteregeskov omfatter naturlig egeskov med mere vintereg end stilkeg. Skovtypen er meget sjælden i Danmark har udpræget sydøstlig udbredelse og findes kun i den kontinentale region.