Aarhus Universitets segl

Arter 2020

Artsovervågningen omfatter over den samlede overvågningsperiode disse artsgrupper:

  • Pattedyr
  • Padder og krybdyr
  • Fisk
  • Leddyr
  • Snegle og muslinger
  • Karplanter og mosser

I 2020 omfattede artsovervågningen i alt 6 arter af leddyr, snegle og mos på Habitatdirektivets Bilag II og IV. De var fordelt, som det fremgår af nedenstående Tabel 1.

Art Artsgruppe Overvågningstyper Baggrund for overvågning*
Grøn buxbaumia Mosser Intensiv Bilag II
Grøn kølleguldsmed Leddyr Ekstensiv Bilag II/IV
Sortplettet blåfugl Leddyr Ekstensiv Bilag IV
Sumpvindelsnegl Snegle Ekstensiv Bilag II
Skæv vindelsnegl Snegle Ekstensiv Bilag II
Kildevældsvindelsnegl Snegle Ekstensiv Bilag II

*Habitatdirektivets bilagsarter