Aarhus Universitets segl

Angreb af lyngens bladbille

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor registreres angreb af lyngens bladbille?

Hollandske undersøgelser har vist en sammenhæng mellem intensitet og hyppighed af bladbilleangreb og næringsstofstatus på heder (Brunsting and Heil 1985). Ved et større angreb af bladbiller vil en stor andel af lyngen dø som følge af udtørring, da der fra afbidte blade vil være et stort fordampningstab. Store mængder af bladbiller ændrer ligeledes på næringsstoftilgængeligheden og kan medføre ændrede konkurrenceforhold mellem græsser og dværgbuske. Morlaget vil typisk gå i opløsning, og der vil ske en omfattende mineralisering af næringsstoffer, som vil udvaskes (Nielsen, Hansen et al. 2000).  Bladbilleangreb er ofte synkrone over store afstande og er tilsyneladende udløst af klimatiske faktorer.

Hvordan registreres bladbilleangreb?

Bladbilleangreb er beregnet som antallet af m2 i en 5 m-cirkel med synlige skader efter bladbiller (se foto).

Referencer

Brunsting, A. M. H. and G. W. Heil (1985). "The Role of Nutrients in the Interactions between a Herbivorous Beetle and Some Competing Plant Species in Heathlands." Oikos 44(1): 23-26.

Nielsen, K. E., et al. (2000). "Effects of N-Deposition on Ion Trapping by B-Horizons of Danish Heathlands " Plant and Soil 223: 265-276.