Aarhus Universitets segl

Angreb af lyngens bladbille

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor registreres angreb af lyngens bladbille?

Hollandske undersøgelser har vist en sammenhæng mellem intensitet og hyppighed af bladbilleangreb og næringsstofstatus på heder (Brunsting & Heil 1985). Ved et større angreb af bladbiller vil en stor andel af lyngen dø som følge af udtørring, da der fra afbidte blade vil være et stort fordampningstab. Store mængder af bladbiller ændrer ligeledes på næringsstoftilgængeligheden og kan medføre ændrede konkurrenceforhold mellem græsser og dværgbuske. Morlaget vil typisk gå i opløsning, og der vil ske en omfattende mineralisering af næringsstoffer, som vil udvaskes (Nielsen m.fl. 2000).  Bladbilleangreb er ofte synkrone over store afstande og er tilsyneladende udløst af klimatiske faktorer. De synlige tegn efter bladbilleangreb registreres i prøvefelter med naturtyperne klithede (2140), våd hede (4010) og tør hede (4030).

Hvordan registreres bladbilleangreb?

Bladbilleangreb er beregnet som dækningen (i m2) af visne og tørre bladpartier, der indikerer skader efter bladbiller (se foto).

Referencer

Brunsting, A. M. H. and G. W. Heil (1985). "The Role of Nutrients in the Interactions between a Herbivorous Beetle and Some Competing Plant Species in Heathlands." Oikos 44(1): 23-26.

Nielsen, K. E., et al. (2000). "Effects of N-Deposition on Ion Trapping by B-Horizons of Danish Heathlands" Plant and Soil 223: 265-276.