Aarhus Universitets segl

Den tekniske anvisning

I den tekniske anvisning for naturtypeovervågningen er der en nøje beskrivelse af, hvorledes forberedelse, analysemetoder, prøveindsamling og opbevaring er foregået i første og anden overvågningsperiode. Den tekniske anvisning er justeret flere gange siden overvågningens start i 2004.

Tabel H1. Oversigt over de forskellige versioner af den tekniske anvisning til overvågning af terrestriske naturtyper.

Versionsnummer Gyldighed
TA-N1-101 Før felt 2004
TA-N1-102 Feltsæson 2004
TA-N1-103 Feltsæson 2005-2006
TA-N1-104 Feltsæson 2007
TA-N1-105 Feltsæson 2008
TA-N1-106 Feltsæson 2009-2010
TA-N1-107 Feltsæson 2011-2013
TA-N1-ver.2 Feltsæson 2014
TA-N1-ver.3 Feltsæson 2015-2018
TA-N1-ver. 4.1 Feltsæson 2019-2022