Aarhus Universitets segl

Årets overvågning

Artsovervågningen omfatter over den samlede overvågningsperiode disse artsgrupper:

  • Pattedyr
  • Padder og krybdyr
  • Fisk
  • Leddyr
  • Snegle og muslinger
  • Karplanter og mosser

I 2019 omfattede artsovervågningen i alt 8 arter af dyr, planter og en mos på Habitatdirektivets Bilag II og IV. De var fordelt på et terrestrisk pattedyr, fire arter af karplanter, en mos og tre arter af leddyr som det fremgår af nedenstående Tabel 1.

Art Artsgruppe Overvågningstyper Baggrund for overvågning*
Hasselmus Pattedyr EkstensivBilag IV
Hedepletvinge Leddyr EkstensivBilag II
Grøn mosaikguldsmed
Leddyr EkstensivBilag IV
Gul stenbræk
Karplanter IntensivBilag II/IV
Mygblomst Karplanter IntensivBilag II/IV
Enkelt månerude
Karplanter IntensivBilag II/IV
Fruesko Karplanter IntensivBilag II/IV
Blank seglmos
Mosser IntensivBilag II

*Habitatdirektivets bilagsarter