Aarhus Universitets segl

Trunter

Indikator i kontrolovervågningen af skovnaturtyper

Hvorfor registreres trunter?

Trunter er høje og brede stubbe ved basis af løvtræer (typisk elletræer), hvor træet har skudt op efter forstyrrelser, typisk i form af gentagne stævninger. Trunter kan dog også dannes under naturlige forhold, hvor træet vælter og nye skud og rødder dannes fra stubben. Det er uvist hvor stor en andel af elle- og askeskovene, der har været omfattet af stævningsdrift, men det formodes at være en væsentlig andel af skovene med en lang naturtypekontinuitet. Store trunter viser, at naturtypen har lang naturtypekontinuitet, men der findes også værdifulde forekomster af naturtypen uden trunter, fx i askedominerede systemer og gamle ellesumpe uden stævningsdrift.

Hvordan registreres trunter?

Der foretages registrering af elletrunter i elle- og askeskove. Her angives antallet af trunter med en diameter større end 70 cm indenfor 15 m cirklen. Registreringen af trunter har være en del af NOVANA-programmet siden skovovervågningen startede i 2007.