Aarhus Universitets segl

Metoder til overvågning af terrestriske naturtyper

For de 44 terrestriske naturtyper på Habitatdirektivets Bilag I foretages en stikprøvebaseret overvågning på mere end 2.800 overvågningsstationer. I 8-10 tilfældigt udlagte prøvefelter på hver station foretages en systematisk registrering af plantearternes dækningsgrader ved pinpoint-analyser i en central ramme på 0,5 x 0,5 m. I en cirkel med en radius på 5 m registreres naturtypen og indikatorer for vegetationens struktur og artssammensætning, og der indsamles jord-, vand og planteprøver til laboratorieanalyser af surhedsgrad og indhold af næringsstoffer. De indsamlede overvågningsdata omsættes efterfølgende til en række indikatorer for naturtypernes tilstand og udvikling. Foto: Naturstyrelsen, Storstrøm

Metoder til overvågning af terrestriske naturtyper

  • Terrestriske naturtyper på habitatdirektivets bilag I
  • Udlægning af stationer og prøvefelter
  • Prøvetagningsaktiviteter
  • Indikatorer for tilstand og udvikling
  • Den tekniske anvisning
  • Kvalitetssikring