Aarhus Universitets segl

Tekniske anvisninger

I de tekniske anvisninger for naturtypekortlægningen er der en nøje beskrivelse af hvorledes feltregistreringerne er foretaget i de tre kortlægningsperioder. De to tekniske anvisninger er justeret flere gange siden den første kortlægning i 2004. Nøglen til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektivet og habitatbeskrivelserne er også revideret løbende gennem perioden.

Tabel A2. Oversigt over de forskellige versioner af de to tekniske anvisninger til kortlægning af terrestriske naturtyper.

Teknisk anvisning Versionsnummer Gyldighed
Lysåbne naturtyper

Teknisk anvisning

Feltskema

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N03-ver.1

TA-N03-ver.1-feltskema

Habitatnøgle-v.105

Habitatbeskrivelser-v.105

2016-2019

Teknisk anvisning

Feltskema

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N03-1.04

TA-N03-1.04-feltskema

Habitatnøgle-v.104

Habitatbeskrivelser-v.104

2011-2012

Teknisk anvisning

Feltskema

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N03-1.03

TA-N03-1.03-feltskema

Habitatnøgle-v.103

Habitatbeskrivelser-v.103

2010

Teknisk anvisning

Feltskema

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N03-1.01

TA-N03-1.02-feltskema

Habitatnøgle-v.102

Habitatbeskrivelser-v.102

2005-2009

Teknisk anvisning

Feltskema

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N03-1.01

TA-N03-1.01-feltskema

Habitatnøgle-v.101

Habitatbeskrivelser-v.101

2004
Skovnaturtyper

Teknisk anvisning

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N04-Ver.1

Habitatnøgle-v.105

Habitatbeskrivelser-v.105

2016-2019

Teknisk anvisning

Habitat-nøgle

Habitat-beskrivelser

TA-N04-Ver.1.01

Habitatnøgle-v.102

Habitatbeskrivelser-v.102

2007-2012