Aarhus Universitets segl

Metoder til kortlægning af terrestriske naturtyper

Inden for habitatområderne foretages en fladedækkende kortlægning af de 44 terrestriske naturtyper hvert sjette år. På de kortlagte arealer registreres en række strukturelle indikatorer og der indsamles en planteartsliste i et cirkelformet dokumentationsfelt med radius 5 m. De indsamlede kortlægningsdata anvendes til beregning af naturtilstanden og de indgår i Miljøministeriets basisanalyser, som en del af Natura 2000-planlægningen og forvaltningsindsatsen i habitatområderne.
Foto: Miljøstyrelsen, Storstrøm©