Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vedplantediversitet

Hvorfor registreres vedplantediversitet?

En høj diversitet af vedplanter skaber levesteder for mange flere planter, dyr og svampe end ensartede skovbevoksninger. Vedplantediversiteten er derfor en vigtig indikator for skovnaturtypernes tilstand og udvikling. Ved intensiv forstlig drift fjernes mange af de kommercielt uinteressante buske og små træer, hvoraf mange er insektbestøvede og dermed vigtige pollen og nektarkilder for insekter. Blomstrende træer og buske i skovene er et vigtigt fødegrundlag for den store blomstersøgende insektfauna.

Hvordan registreres vedplanternes diversitet?

Siden NOVANA-overvågningens start i 2007 er foretaget en registrering af arter af træer og buske, der er rodfæstede i eller rager ind over 5 m cirklerne. Siden 2011 er overvågningen udvidet med en registrering i 15 m cirklerne.

Hvordan beregnes vedplantediversitet?

Vedplantediversiteten i de ti habitatskovtyper er beskrevet ved en række forskellige indikatorer:

Antal arter af vedplanter er en optælling af antal arter af vedplanter, der er registreret i hhv. 5 og 15 m cirkler. Vedplanter er defineret som arter med livsformen phanerofyt (efter Raunkiær), der omfatter både træer (fx eg, bøg, birk og ask) og buske (fx hassel, tørst og pil).

Antal arter af buske er en optælling af antal arter af buske, der er registreret i hhv. 5 og 15 m cirkler. Buske omfatter her arter med livsformen phanerofyt (efter Raunkiær), der er angivet som ”busk” eller ”træ eller busk” i Dansk Flora. De egentlige buske omfatter fx almindelig gedeblad, hassel, tørst, grå-pil, vedbend, solbær, kvalkved, øret pil, stikkelsbær, mose-pors, ene og dunet gedeblad. Arter som hyld, tjørn, kristtorn, fugle-kirsebær, benved, hæg og navr kan både tage form som buske med mange kraftige grene fra jorden eller som træer med en stamme.

Antal arter af insektbestøvede vedplanter er en optælling af antal arter af insektbestøvede træer og buske, der er registreret i hhv. 5 og 15 m cirkler. Vedplanternes bestøvningsstrategi er ekspertvurderet som enten vindbestøvede eller insektbestøvede. De insektbestøvede arter omfatter træer som ask, ahorn, røn, skov-æble, spids-løn og småbladet lind og buske som gedeblad, tørst, hyld, vedbend, kristtorn, fugle-kirsebær, benved, hæg, solbær og kvalkved.

Referencer

Timmermann, A, Damgaard, C, Strandberg, M, Svenning, J (2014) Pervasive early 21st-century vegetation changes across Danish semi-natural ecosystems: more losers than winners and a shift towards competitive, tall-growing species. Journal of Applied Ecology Volume 52, Issue 1, pages 21–30, February 2015