Aarhus Universitets segl

Halvgræsser, siv og frytle

Indikator i kontrolovervågningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor registreres dækningen af halvgræsser, siv og frytle?

Dækningen af halvgræsser, siv og frytle varierer betragteligt mellem de forskellige lysåbne terrestriske naturtyper. Som hos urterne og græsserne er der stor forskel på halvgræssernes konkurrenceevne. Således er en lang række arter af star (fx pille-, stjerne-, grøn, vår-, krognæb- og loppe-), smalbladet kæruld, liden siv og hvid næbfrø eksempler på nøjsomme arter, der hurtigt forsvinder, når tilgængeligheden af næringsstoffer øges, mens harril, strand-kogleaks, top-star kær-star er mere effektive til at udnytte næringsstoffer og udkonkurrerer de mere langsomt voksende halvgræsser, urter og græsser.  En høj dækning af halvgræsser, siv og frytle er ikke altid ønskværdig og denne indikator skal derfor tolkes med omtanke.

Hvordan registreres dækningen af halvgræsser, siv og frytle?

Halvgræsser, siv og frytle omfatter arter af halvgræsfamilien (star, kæruld, kogleaks, avneknippe, næbfrø, fladaks, skæne og sumpstrå) samt siv og frytle.

Dækningen af halvgræsser, siv og frytle registreres både som estimeret dækningsgrad (i %) i 5 m cirklen og som antal hits i pinpoint-rammen, der berører plantearter tilhørende halvgræsser, siv og frytle. Dækningen af halvgræsser, siv og frytle i 5 m cirklen har været en del af overvågningen siden 2018 og kan beregnes for alle de lysåbne habitatnaturtyper. Dækningen af halvgræsser, siv og frytle i pinpoint-rammen kan beregnes for de lysåbne habitatnaturtyper, hvor der udføres pinpoint-analyser (se Tabel D1), men da metoden til indtastning af pinpoint-data er ændret gennem programmet, kan dækningen af halvgræsser, siv og frytle kun beregnes for data indsamlet fra 2007. Ud fra feltmålingerne af antal hits med halvgræsser, siv og frytle i pinpoint-rammen beregnes en dækningsgrad (i %) for hvert prøvefelt.