Aarhus Universitets segl

Foryngelse

Indikator i kortlægningen af skovnaturtyper

Hvorfor kortlægges foryngelse?

Foryngelse er typisk et tegn på, at der er skovdrift på arealet. Foryngelsen ses som dominans af små træer i skovbunden og det forekommer i forbindelse med stormfald eller plukhugst af store træer, der øger lysindfaldet til skovbunden, eller efter rydning af skovpartier. Foryngelsen af skoven kan foregå som naturlig foryngelse, selvsåning (oftest efter jordbearbejdning) eller udplantning af små træer.    

Hvordan kortlægges foryngelse?

Foryngelse kortlægges som en del af registreringerne af de strukturelle indikatorer. I den afgrænsede polygon registreres en skønnet dækningsgrad af foryngelse i én af fem kategorier:

  • 1) 0-1 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 25-50 %
  • 5) 50-100 %

Registreringen omfatter arealandelen domineret af små træer (med en diameter under 5 cm i brysthøjde), der er en af hovedtræarterne for skovtypen.

Der blev ikke registreret foryngelse i den første kortlægning af skovene (se de tekniske anvisninger her).