Aarhus Universitets segl

Kørespor

Indikator i kortlægningen af skovnaturtyper

Hvorfor kortlægges kørespor?

Kørespor er tegn på, at der benyttes tunge maskiner i skoven i forbindelse med jordbearbejdning, plantning, udtynding og hugst.

Hvordan kortlægges kørespor?

Kørespor kortlægges som en del af registreringerne af de strukturelle indikatorer. I den afgrænsede polygon registreres en skønnet arealandel med tegn på benyttelse af tunge skovningsmaskiner uden for befæstede veje i én af fem kategorier:

  • 1) 0-1 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 25-50 %
  • 5) > 50 %

Kørespor er defineret som mere end 20 cm dybe spor efter tunge skovningsmaskiner uden for befæstede veje. Køresporene kan skade skovbundens opvækst af unge træer, karplanter og svampenes mycelier.

Metoderne til kortlægning af kørespor er nogenlunde uændret gennem de to kortlægninger, der er gennemført inden for habitatområderne (se de tekniske anvisninger her).