Aarhus Universitets segl

Hugst og tynding

Indikator i kortlægningen af skovnaturtyper

Hvorfor kortlægges hugst og tynding?

Hugst og tynding er tegn på, at der er skovdrift på arealet. Her fjernes de store, men biologisk set stadig unge træer, de skadede og ”krogede” træer med hulheder og rådne partier, ligesom skovbunden ryddes for opvoksende underskov med blomstrende træer og buske. Og med disse en stor del af skovens levesteder.

Hvordan kortlægges hugst og tynding?

Tegn på skovdrift i form af hugst og tynding af træer kortlægges som en del af registreringerne af de strukturelle indikatorer. I den afgrænsede polygon registreres antallet af træstub eller stød pr ha efter tidligere hugstindgreb i én af tre kategorier:

  • 1) < 1 pr. ha
  • 2) 1-20 pr. ha
  • 3) > 20 pr. ha.

Tegn på hugst og tynding er i form af afsavede lavstubbe eller stød på arealet. Træstubbene og stødene skal have en diameter over 20 cm og en nedbrydningsklasse på højst 3.

Der blev ikke registreret tegn på hugst og tynding i den første kortlægning af skovene (se de tekniske anvisninger her).