Aarhus Universitets segl

Jordbearbejdning

Indikator i kortlægningen af skovnaturtyper

Hvorfor kortlægges jordbearbejdning?

Jordbearbejdning er tegn på, at der er intensiv skovdrift på arealet. Forstyrrelserne af skovbunden foregår typisk i forbindelse med foryngelse af skoven, hvor der foretages jordarbejde i form af harvning eller pløjning, der blotter mineraljorden og skaber såbede med forbedrede spiringsbetingelser for de frø, der falder ned.

Hvordan kortlægges jordbearbejdning?

Jordbearbejdning kortlægges som en del af registreringerne af de strukturelle indikatorer. I den afgrænsede polygon registreres en skønnet arealandel med tegn på jordbearbejdning i én af fem kategorier:

  • 1) 0-1 %
  • 2) < 10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 25-50 %
  • 5) > 50 %

Jordbearbejdning benyttes i skovdriften i forbindelse med anlæggelse af nye skovarealer og til fremme af selvforyngelsen. Jordbehandling, der er foretaget for mere end 10 år siden og dermed ikke længere er tydelig i jordoverfladen, medtages ikke.

Metoderne til kortlægning af tegn på jordbearbejdning er nogenlunde uændret gennem de to kortlægninger, der er gennemført inden for habitatområderne (se de tekniske anvisninger her).