Aarhus Universitets segl

Vildtbid

Indikator i kortlægningen af skovnaturtyper

Hvorfor kortlægges vildtbid?

Græsning er en vigtig del af de naturlige processer i skoven, der understøtter og skabe levesteder for truede arter. Græsning skaber åbninger og lys til skovbunden og dyrenes bidpåvirkning af træer og buske, i form af bid, skrab og fejning, medvirker til at skabe veterantræer og dødt ved.

Hvordan kortlægges vildtbid?

Vildtbid kortlægges som en del af registreringerne af de strukturelle indikatorer. I den afgrænsede polygon registreres en skønnet dækningsgrad af vildtbid i én af fem kategorier:

  • 1) 0-1 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 25-50 %
  • 5) 50-100 %

Vildtbid omfatter bid, skrab og fejning fra såvel vilde dyr som husdyr. Opgørelsen omfatter arealandelen af typetræer under 3 m højde, der har tydelig bidpåvirkning.

Der blev ikke registreret bidpåvirkning i den første kortlægning af skovene (se de tekniske anvisninger her).