Aarhus Universitets segl

Laver

Indikator i kortlægningen af lysåbne naturtyper

Hvorfor kortlægges laver?

Vegetationen i flere sure og næringsfattige naturtyper er kendetegnet ved en rig kryptogamflora, herunder en høj dækning og diversitet af laver. Dækningen af laver er især høj i indlandsklipper (8220), indlandsklitter (2310, 2320 og 2330), kystklitter (2130, 2140 og 2250), indlandsheder (4030 og 4010) og højmoser (7110 og 7120). En høj diversitet og dækning af laver forudsætter en lav tilgængelighed af næringsstoffer og flere undersøgelser peger på, at en høj kvælstofdeposition reducerer dækningen af laver (Ketner-Oostra and Sykora, 2004, Remke et al., 2009a). Jordboende laver, eksempelvis i grå/grøn klit (2130), afhænger af et meget åbent vegetationsdække, hvor der konstant blotlægges partier med bart substrat med mulighed for regeneration.

Hvordan kortlægges laver?

I den afgrænsede polygon registreres en skønnet dækningsgrad af laver i én af fem kategorier:

  • 1) 0 %
  • 2) 1-10 %
  • 3) 10-25 %
  • 4) 20-50 %
  • 5) 50-100 %

Laver på vegetationen, fx træstammer tæller ikke med.

Dækningen af laver blev ikke registreret i den første kortlægningsrunde og indgår ikke i beregningen af de lysåbne terrestriske naturtypers strukturtilstand. Metoderne til kortlægning af laver er uændret gennem de to seneste kortlægningsrunder (se de tekniske anvisninger her).