Aarhus Universitets segl

Vegetationshøjde og struktur

Vegetationens højde og struktur

I prøvefeltet foretages en vurdering af vegetationens højde, i den omgivende 5 cirkel registreres dækningen af udvalgte arter og strukturer (se Tabel E1) og for skovtyperne registreres en række indikatorer for skovstruktur i 15 m cirklen.

Tabel E1. I 5 og 15 m cirklerne registreres en række generelle og naturtypespecifikke parametre som udtryk for naturtypernes vegetationsstruktur.

Strukturindikatorer Naturtyper 2004-2010 2011-2016 2017-2022
I 5 m cirklen registreres dækningsgraden (i m2) af:
Dværgbuske Alle X X X
Lave (< 1 m) træer og buske Alle X X X
Høje (> 1 m) træer og buske Alle X X X
Alle træer og buske Alle X X
Vanddækket areal Alle X X
Mosser Lysåbne X
Laver Lysåbne X
Græsser Lysåbne X
Halvgræsser Lysåbne X
Bredbladede urter Lysåbne X
Mineraljord Lysåbne X
Græsning, høslæt, slåning og rydning Lysåbne X X
Vadegræs Vadegræssamfund (1320) X X
Klokkelyng Våd hede (4010) X X
Enebær Enebærklit (2250) og enebærkrat (5130) X X
Hvas avneknippe Avneknippemose (7210) X X
Gråris Grårisklit (2170) X X
Havtorn Havtornklit (2160) X X
Angreb af lyngens bladbille Klithede (2140), våd hede (4010) og tør hede (4030) X X X
Høljer Aktiv højmose (7110) og nedbrudt højmose (7120) X X X
Lysforhold Skovnaturtyperne X X X
I 15 m cirklen registreres:
Antal store træer (dbh > 40 cm) Skovnaturtyperne X X X
Rumfang af dødt ved (dbh > 20 cm og længde > 2 m) Skovnaturtyperne X X X
Antal hulheder Skovnaturtyperne X X X
Antal rådne partier Skovnaturtyperne X X X
Antal trunter Elle- og askeskov (91E0) X X X
Veje og hegning (dækning i m2) Skovnaturtyperne X X X