Aarhus Universitets segl

Vegetationshøjde og struktur

Vegetationens højde og struktur

I prøvefeltet foretages en vurdering af vegetationens højde, i den omgivende 5 cirkel registreres dækningen af udvalgte arter og strukturer (se Tabel Y) og for skovtyperne registreres en række indikatorer for skovstruktur i 15 m cirklen. Tabel D. I 5 og 15 m cirklerne registreres en række generelle og naturtypespecifikke parametre som udtryk for naturtypernes vegetationsstruktur.

Strukturindikatorer Naturtyper Første
Periode
Anden
periode
I 5 m cirklen registreres dækningsgraden (i m2) af:
Dværgbuske Alle X x
Lave (< 1 m) træer og buske Alle X X
Høje (> 1 m) træer og buske Alle X X
Alle træer og buske Alle   X
Vanddækket areal Alle   X
Græsning, høslæt, slåning og rydning Lysåbne   x
Vadegræs Vadegræssamfund (1320)   X
Klokkelyng våd hede (4010)   X
Enebær enebærklit (2250) og enebærkrat (5130)   X
Hvas avneknippe avneknippemose (7210)   X
Gråris grårisklit (2170)   X
Havtorn havtornklit (2160)   X
Angreb af lyngens bladbille klithede (2140), våd hede (4010) og tør hede (4030) X X
Høljer Aktiv højmose (7110) og nedbrudt højmose (7120) X x
Lysforhold Skovnaturtyperne x X
I 15 m cirklen registreres:
Antal store træer (dbh > 40 cm) Skovnaturtyperne X X
Rumfang af dødt ved (dbh > 20 cm og længde > 2 m) Skovnaturtyperne X X
Antal hulheder Skovnaturtyperne X X
Antal rådne partier Skovnaturtyperne X X
Antal trunter Elle- og askeskov (91E0) X X
Veje og hegning (dækning i m2) Skovnaturtyperne X x