Aarhus Universitets segl

 

NOVANA

Nygaard, B., Nielsen, R.D., Kjær, C., Holm, T.E., Therkildsen, O.R., Bladt, J., Bregnballe, T., Clausen, P., Damgaard, C., Elmeros, M., Ejrnæs, R., Fredshavn, J., Galatius, A., Lauritsen, T., Mikkelsen, P., Nielsen, K.E., Petersen, I.K., Sveegaard, S., Søgaard, B., Teilmann, J. & Wind, P. (netpublikation): NOVANA.au.dk. Rapportering af NOVANA’s delprogram for terrestriske naturtyper og arter. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center  for Miljø og Energi. www.novana.au.dk.
Gengivelse tilladt med tydelig kildeanvisning.